เรื่องของคอม “ยุทธการคอมพิวเตอร์”

December 26, 2010 at 9:12 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Tags:

 

เรื่องของคอม
ยุทธการคอมพิวเตอร์
ตอน ทบทวนความรู้

เรื่องของคอม
ยุทธการคอมพิวเตอร์
ตอน การใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม

เรื่องของคอม
ยุทธการคอมพิวเตอร์
ตอน การใช้งานด้วยแถบเมนู คำสั่งต่าง ๆ

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: