“โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน” ครั้งที่ ๑

May 4, 2013 at 4:20 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Tags: , , , , ,

“โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน” ครั้งที่ ๑
ชิงรางวัล ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย
พร้อมถ้วยเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี

จัดโดย

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ และมูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ๒๘ ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการ

จัดให้มีการประกวดท่องพุทธวจน “พุทธวจน ๑๗ พระสูตร” ในกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษา

กำหนดการ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซต์ http://www.nongtongbuddhawajana.com)
ปฐมนิเทศผู้สมัคร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ดูในเว็ปไซต์ http://www.nongtongbuddhawajana.com และเว็ปไซต์ยูทูป)

เริ่มประกวด

รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รอบสอง (ระดับภาค)

๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

รอบสุดท้าย (ระดับประเทศ)

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

http://www.nongtongbuddhawajana.com/

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: